Qendra ka zhvilluar një ofertë gjithëpërfshirëse të shërbimit për profesionistë të pavarur të TIK, sipërmarrës aspirues dhe fillestarë duke përfshirë shërbime mentorimi / trainimi, marrëveshje të korporatave, trajnime dhe ngjarje që mbulojnë një spektër të gjerë temash përkatëse (p.sh. aspektet juridike, teknike, financiare, të biznesit, etj.).

UBT përmes dy anëtarëve, që do të jenë në qendrën e inovacionit dhe teknologjise, do të ofrojë këshillim dhe mentorim dhe do të i përkrah klientët sipas nevojës në bashkëpunim me një numër i madh profesionistësh të TIK dhe ekspertëve të Menaxhimit të Projekteve, duke përfshirë mbështetjen e plotë nga UBT.

 

Apliko Tani